SENSE TÍTOL 2017

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN @UB
Mostra de projectes considerats els més rellevants del Grau de Belles Arts, del Grau de Disseny i del Grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals. La peça Jusqu’ici tout va bien va ser exposada en aquesta mostra, i també va ser sel·leccionada per formar part de PATRIM, la col·lecció d’art de la Universitat.

Categories
projects